syoss company logo

Chcesz wygrać jedną
z 20 stacji do segregacji odpadów?

Weź udział w konkursie, który trwa od 3 kwietnia do 13 maja 2024 r.

sponsor products

O projekcie Lekcja Nieśmiecenia

To już 4. edycja partnerskiego projektu „Lekcja Nieśmiecenia”, który realizujemy w ramach programu „Ekoedukacja”, który podobnie jak Sprzątanie świata — Polska skierowany jest do dzieci uczęszczających do polskich placówek oświatowych. Jego celem jest nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna nauka ekologicznych nawyków związanych z segregacją odpadów.

Po raz kolejny Fundacja Nasza Ziemia wraz z firmą Henkel Polska sp. z o.o. wspierają placówki w procesie edukacji ekologicznej związanej z segregacją odpadów. Zapraszamy, dołącz do nas i wspólnie dbajmy o naszą planetę!

akcja sprzątanie świata

Od 30 lat Fundacja Nasza Ziemia organizując i koordynując Akcję Sprzątanie świata - Polska, może liczyć na polskie szkoły. To właśnie nauczyciele oraz uczniowie od lat licznie uczestniczą w Akcji, która przede wszystkim jest praktyczną lekcją dla najmłodszych.

akcja sprzątanie świata

Nie chodzi bowiem o to, aby dzieci sprzątały śmieci, lecz o nie zaśmiecania środowiska przyrodniczego. Po ponad ćwierć wieku wspólnego sprzątania Polski jesteśmy pewni, że kto choć raz wziął worek do ręki i wysprzątał swoją najbliższą okolicę, uważa na to, co i gdzie wyrzuca.

Nowym, ekologicznym projektem chcemy więc nie tylko podziękować szkołom za lata współpracy, ale zaprosić do współtworzenia atrakcyjnych materiałów edukacyjnych, które przekazują wiedzę teoretyczną i uczą ekologicznych nawyków w praktyce.

akcja sprzątanie świata

zapraszamy!

możliwość udziału w konkursie

Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesyłane przez placówki od 3 kwietnia do 13 maja 2024 r. Zgłoszenie do Konkursu może przesłać wyłącznie placówka, która posiada ważną umowę na selektywny odbiór odpadów.

Do wygrania jest 20 atrakcyjnych, przeznaczonych do wnętrza placówki, stacji edukacyjnych z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów (aż 6 pojemników wraz ze zgniatarką do puszek i plastikowych butelek) oraz jeden z trzech grantów dla najlepszych zgłoszeń.

nagroda

O Fundacji Nasza Ziemia

Od początku swojego istnienia Fundacja Nasza Ziemia koordynuje największą, ekologiczną Akcję, Sprzątanie Świata-Polska, która wywodzi swoje korzenie od Clean up Australia. Jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, w 1993 roku rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych a rok później Mira Stanisławska-Meysztowicz zaszczepiła tę akcję na polskim gruncie. Po dziś dzień stanowi ona sztandarowy punkt w codziennej pracy Fundacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Od 1994 roku odbyło się już 30 edycji.

Obok koordynowania Akcją Sprzątania Świata - Polska, Fundacja realizuje również program edukacyjny skierowany do szkół pod marką "Ekoedukacja". Celem programu jest wspieranie nauczycieli i uczniów w zakresie prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Fundacja Nasza Ziemia w tym celu zbudowała zespół ekspertów składający się z metodyków nauczania, nauczycieli mających doświadczenie w tworzeniu programów dla dzieci i młodzieży w zgodzie z podstawą programową oraz merytorycznych konsultantów w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z misją, Fundacja Nasza Ziemia realizuje również szereg ekologicznych projektów edukacyjnych: lekcje, konkursy, warsztaty, kampanie. Wdraża wygrane konkursy grantowe i zarządza dedykowanymi projektami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Gdzie można nas znaleźć w Internecie.

globe