syoss company logo

Chcesz wygrać jedną
z 20 stacji do segregacji odpadów?

Weź udział w konkursie, który trwa od 3 kwietnia do 13 maja 2024 r.

sponsor products

O projekcie Lekcja Nieśmiecenia

To już 4. edycja partnerskiego projektu „Lekcja Nieśmiecenia”, który realizujemy w ramach programu „Ekoedukacja”, który podobnie jak Sprzątanie świata — Polska skierowany jest do dzieci uczęszczających do polskich placówek oświatowych. Jego celem jest nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna nauka ekologicznych nawyków związanych z segregacją odpadów.

Po raz kolejny Fundacja Nasza Ziemia wraz z firmą Henkel Polska sp. z o.o. wspierają placówki w procesie edukacji ekologicznej związanej z segregacją odpadów. Zapraszamy, dołącz do nas i wspólnie dbajmy o naszą planetę!

akcja sprzątanie świata

Od 30 lat Fundacja Nasza Ziemia organizując i koordynując Akcję Sprzątanie świata - Polska, może liczyć na polskie szkoły. To właśnie nauczyciele oraz uczniowie od lat licznie uczestniczą w Akcji, która przede wszystkim jest praktyczną lekcją dla najmłodszych.

akcja sprzątanie świata

Nie chodzi bowiem o to, aby dzieci sprzątały śmieci, lecz o nie zaśmiecania środowiska przyrodniczego. Po ponad ćwierć wieku wspólnego sprzątania Polski jesteśmy pewni, że kto choć raz wziął worek do ręki i wysprzątał swoją najbliższą okolicę, uważa na to, co i gdzie wyrzuca.

Nowym, ekologicznym projektem chcemy więc nie tylko podziękować szkołom za lata współpracy, ale zaprosić do współtworzenia atrakcyjnych materiałów edukacyjnych, które przekazują wiedzę teoretyczną i uczą ekologicznych nawyków w praktyce.

akcja sprzątanie świata

zapraszamy!

O Fundacji Nasza Ziemia

Od początku swojego istnienia Fundacja Nasza Ziemia koordynuje największą, ekologiczną Akcję, Sprzątanie Świata-Polska, która wywodzi swoje korzenie od Clean up Australia. Jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, w 1993 roku rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych a rok później Mira Stanisławska-Meysztowicz zaszczepiła tę akcję na polskim gruncie. Po dziś dzień stanowi ona sztandarowy punkt w codziennej pracy Fundacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Od 1994 roku odbyło się już 30 edycji.

Obok koordynowania Akcją Sprzątania Świata - Polska, Fundacja realizuje również program edukacyjny skierowany do szkół pod marką "Ekoedukacja". Celem programu jest wspieranie nauczycieli i uczniów w zakresie prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Fundacja Nasza Ziemia w tym celu zbudowała zespół ekspertów składający się z metodyków nauczania, nauczycieli mających doświadczenie w tworzeniu programów dla dzieci i młodzieży w zgodzie z podstawą programową oraz merytorycznych konsultantów w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z misją, Fundacja Nasza Ziemia realizuje również szereg ekologicznych projektów edukacyjnych: lekcje, konkursy, warsztaty, kampanie. Wdraża wygrane konkursy grantowe i zarządza dedykowanymi projektami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Gdzie można nas znaleźć w Internecie.

globe