Zobacz, jak w kilku krokach zgłosić swoją szkołę do konkursu i wygrać 1 z 20 stacji edukacyjnych.

01.04 - 15.05.2022

1. Zgłoś szkołę do konkursu.

 1. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, które posiadają ważną umowę na selektywny odbiór odpadów.
 2. Szkoła może być zgłaszana jest przez Opiekuna projektu, który wraz z formularzem zgłoszeniowym złoży podpisaną zgodę przez dyrektora placówki na uczestnictwo w konkursie.
 3. Opiekun projektu realizuje zadanie konkursowe z grupą uczniów, może to być klasa lub grupa kliku klas, lub inna grupa nieformalna (kółko zainteresowań).
 4. Jedna Szkoła może zostać zgłoszona do Konkursu wielokrotnie przy czym za każdym razem muszą zostać spełnione warunki, o których mowa w regulaminie oraz zgłoszenie musi dotyczyć innego projektu.

2. Wykonaj zadanie konkursowe.

Zadanie składać się będzie z dwóch części:

 1. Uczestnicy zostaną poproszeni o to, by przyjrzeli się śmieciom w swojej szkole. Diagnoza powinna być dokonana w jednej z trzech kategorii:
  1. śmieci, których jest najwięcej w szkole,
  2. śmieci, które są najbardziej kłopotliwe do segregacji,
  3. śmieci, które byłyby proste do zredukowania.

  W tej części uczestnicy wskazują wybraną kategorię i na tej podstawie przeprowadzają diagnozę problemu w szkole;

 2. Uczestnicy powinni stworzyć pomysły na zaradzenie sytuacji ze śmieciami, które wybrano w części pierwszej. W tej części należy wykazać się inwencją twórczą, przedstawiając swoje pomysły w różnej formie - jako np. happening, lokalną kampanię społeczną, akcję, przedstawienie, konkurs wewnętrzny, wykonanie modelu/instalacji, wystawę prac, plakaty edukacyjne, warsztaty, lekcje, debaty, czy w jakikolwiek inny, oryginalny sposób. Do formularza zgłoszeniowego mogą zostać dołączone pliki multimedialne (np. krótkie filmiki i/lub zdjęcia).

  Do zgłoszenia w konkursie poprosimy o dołączenie:

  1. formularz sprawozdania z wdrożenia pomysłu zdiagnozowanego problemu.
  2. zdjęć czy krótkich filmików, by jeszcze bardziej urozmaicić prace konkursowe.

  Dopuszczalne formaty plików:

  video/avi (format .avi), video/mp4 (format .mp4), video/quicktime (format .mov), jpg, jpeg, png, bmp, gif, svg, webp, pdf.

  Dopuszczalna ilość plików - 10.

  Załączniki w sumie mogą ważyć max. 70 MB.

3. Koniecznie dołącz do formularza podpisaną przez dyrektora zgodę na udział w konkursie*.

Zgoda powinna być załączona jako plik w postaci .pdf, .png, lub .jpg i ważyć max. 5MB.)

16.05 - 15.06.2022

Jury wybierze 20 najlepszych odpowiedzi.

15.06.2022

Publikacja listy laureatów i zwycięskich odpowiedzi w zakładce Laureaci konkursu.

Zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem akcji.
Zobacz regulamin

* Dokument do pobrania w zakładce Formularz.